Ontdek jezelf, het mooiste kunstwerk

Doe je Droomwens

logo LaPlumeDoe je Droomwens is een wijsheidsspel waarin je je  droomwens  formuleert  en je drijfveer en richtinggevende waarden  onderzoekt die daarmee verbonden zijn. In zes verschillende  rondes  kom je dichter bij de verwezenlijking van je droom .

Het spel confronteert  je met verrassende situaties, filosofische vragen en creatieve werkvormen die een beroep doen op het intuïtieve weten en de verbeeldingskracht.  Zo kun je als speler, figuurlijk gekomen in  wild water, letterlijk aanvoelen hoe het water je tot de lippen stijgt. In het verbeelden van die situatie ervaar je welke impulsen er in je opkomen en welke wegen je wilt bewandelen om uit de situatie te raken. Dat kan een vernieuwend licht werpen op de wijze waarop je met levenssituaties omgaat.

Speelbord droomwensHet speelbord verbeeldt een landschap van levensgeluk. Je start aan de rand van het speelveld met het benoemen van een droomwens – een kleine of een grote wens; dit als eerste stap op weg naar het centrum, de plaats van aankomst.

Al spelend ondervind je de spanning tussen de dwang van het levenslot en het volgen van een eigen koers. De luchtige, speelse benadering opent de poort naar mogelijke diepgang.  Je komt losser van het analytisch redeneren en  tevens wordt het vrije, speelse denken en het associërende, intuïtieve gevoel  aangesproken. In dat spanningsveld word je uitgenodigd je droomwens kritisch te volgen langs de levensthema’s:

  • Staan voor persoonlijke eigenheid
  • Het vormen van kwaliteiten en het woekeren met talenten
  • Balanceren tussen voor- en tegenspoed
  • Omgaan met beproevende situaties: willen beheersen en/of overgave
  • Ontmoeting met een reisgezel op de levensweg

Je maakt verbinding met en heroverweegt jouw richtinggevende waarden en je persoonlijke drijfveren in het leven. Op je bestemming aangekomen  oogst je uit de afgelegde reis en is je perspectief veranderd :                                                                                                    van zoeken naar vinden en  van hebben naar zijn.

 

Datum:

Prijs:

Locatie

Aanmelden